Tingimused

Tere tulemast Iga Päevale!

Need tingimused kirjeldavad Iga Päeva veebisaidi, mis asub aadressil https://igapaev.com, kasutamise reegleid ja eeskirju.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake Iga Päeva kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel toodud tingimusi.

Nende tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemise teatise ning kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: “Klient”, “Teie” ja “Teie” viitavad teile, sellele veebisaidile loginud isikule, kes järgib ettevõtte tingimusi. “Ettevõte”, “Meie ise”, “Meie”, “Meie” ja “Meie” viitab meie ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie” viitab nii Kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja makse tasumisele, mis on vajalikud meie abistamise protsessi läbiviimiseks Kliendile kõige sobivamal viisil, et rahuldada Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte esitatud teenuste osutamisega, kooskõlas ja alluvad meie kehtivatele seadustele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või ta/nedes peetakse asendatavaks ja seega viitab samale.

Küpsised

Kasutame küpsiste kasutamist. Iga Päevale sisenedes nõustusite küpsiste kasutamisega kooskõlas Iga Päeva privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil hankida iga külastuse kohta kasutaja andmeid. Meie veebisait kasutab küpsiseid teatud alade funktsionaalsuse võimaldamiseks, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad Iga Päevale ja/või selle litsentsiandjatele kogu Iga Päeva materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Iga Päeva kaudu pääsete sellele ligi isiklikuks kasutamiseks, kui kehtivad käesolevates tingimustes sätestatud piirangud.

Sa ei tohi:

 • Iga Päeva materjal uuesti avaldada
 • Iga Päeva materjali müümine, rentimine või all-litsentsimine
 • Iga Päeva materjali reprodutseerimine, paljundamine või kopeerimine
 • Iga Päeva sisu levitamine

Käesolev leping hakkab kehtima selle sõlmimise kuupäeval.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Iga Päev ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende avaldamist veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta Iga Päeva, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma vaateid ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Iga Päev Kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud Kommentaaride mis tahes kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu. sellel veebisaidil.

Iga Päev jätab endale õiguse jälgida kõiki Kommentaare ja eemaldada kõik Kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või mis põhjustavad käesolevate tingimuste rikkumist.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes kolmanda osapoole autoriõigust, patenti ega kaubamärki;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust.
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse reklaamimiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate ettevõttele Iga Päev mitteainulitsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

Meie sisu hüperlink

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusasutused;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Onlain-kataloogi levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike ostukeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade pakkumine, mis ei tohi linkida meie veebisaidile.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult ühendava poole ja selle toodete ja/või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbijate ja/või ettevõtete teabeallikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
 • veebikataloogide levitajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
 • haridusasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide lingitaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei pane meid enda või meie akrediteeritud ettevõtete jaoks ebasoodsalt välja; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) meile hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib Iga Päeva puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult siduva poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.

Kui olete üks ülaltoodud lõigus 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meid teavitama, saates e-kirja aadressile Iga Päev. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. link. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgmiselt:

 • Kasutades meie ettevõtte nime; või
 • Lingitud ühtse ressursiotsija kasutamisega; või
 • Kasutades meie veebisaidi mis tahes muud lingitavat kirjeldust, mis on linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei tohi linkimiseks kasutada Iga Päeva logo ega muid kunstiteoseid.

iFrames

Ilma eelneva loata ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisuvastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohi ilmuda linke (linke), mida võidakse tõlgendada laimava, nilbe või kuritegelikuna või mis rikub või muul viisil rikub või pooldab kolmandate isikute õiguste rikkumist või muul viisil rikkumist.

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Nõustute viivitamatult kõigi meie veebisaidile viivate linkide eemaldamisega nõudmisel. Samuti jätame endale õiguse neid nõudeid ja tingimusi ning selle linkimispoliitikat igal ajal muuta. Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute olema seotud nende linkimistingimustega ja neid järgima.

Lingide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja teavitada. Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud seda tegema või teile otse vastama.

Me ei taga sellel veebisaidil oleva teabe õigsust, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohastatud.

Laustütlus

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles vastutusest loobumises:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud; või
 • välistage kõik meie või teie kohustused, mida kohaldatava seaduse alusel ei saa välistada.

Käesolevas jaotises ja mujal käesolevas lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelmises lõikes; ja (b) reguleerivad kõiki lahtiütlusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktist ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Kuni veebisaiti ja sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju või kahju eest.

© 2024 Iga Päev. Kõik õigused kaitstud.