Uuring: Välismaal elavatel eestlastel on Eestiga tugevad sidemed | Uudised

kõrval admin
0 kommenteerida

Enamik väliseesti kogukonnast on multikultuurse identiteediga ehk mitme identiteedi või kuuluvuse sümbioosiga, teatas välisministeerium uuringu kohta saadetud pressiteates. Enamik väliseestlasi on oma eluga uuel maal rahul ja on sealse eluga kohanenud, kuid Eestisse kuuluvustunne on siiski püsinud tugevana.

Üle poole uuringus osalenutest tähistavad Eesti tähtpäevi ja hääletavad Eesti valimistel. Suur osa lastega peredest märkis, et soovib oma lastele edasi anda eesti keelt, kultuuri ja kombeid ning suurem osa soovib säilitada Eesti kodakondsuse.

„Välis-eesti kogukonnad muutuvad järjest mitmekesisemaks, mitmekeelsemaks ja mitmekultuurilisemaks,“ ütles uuringu üks autoreid Kristjan Kaldur. “Näiteks see uuring näitab meile, et ligi kaks kolmandikku peredest on segarahvuselised, kus lapsed räägivad kahte keelt emakeelena ja kogevad vähemalt kahte kultuuri. Seetõttu on äärmiselt oluline toetada, innustada ja julgustada vanemaid säilitama seda mitmekesisust arendades, kuna see aitab säilitada eesti keele ja kultuuri järjepidevust välismaal.”

Välisministeeriumi tellitud uuring annab ülevaate nii väliseesti kogukondade mitmekesisusest kui ka inimeste erinevatest põhjustest Eestist lahkumiseks.

Samuti selgus, et kuigi suurem osa väliseesti kogukonnast peab eesti keelt oma emakeeleks, siis peaaegu iga viies ei oska seda enam emakeeleks.

“See uuring on meile väärtuslik, sest nii saame oma praktilist tööd planeerida teadlaste soovituste põhjal,” selgitas Eesti diasporaa suursaadik Marin Mõttus ja lisas, et kõike, mida nad selles vallas iseenesestmõistetavaks peavad, ei toetatud. küsitluse tulemuste järgi.

“Mul on väga hea meel, et nii paljudel teistes riikides elavatel eestlastel on säilinud tugev side Eestiga,” ütles Mõttus. “Nad jälgivad Eesti meediat ja räägivad lastega eesti keeles.”

Klõpsake siin külastada välisministeeriumi eesti diasporaaportaali.

Jälgi ERR-i uudiseid Facebook ja Twitter ja ärge kunagi jääge värskendustest ilma!

Related Posts

Jäta kommentaar