Eesti toetab jätkuvalt Ukraina pagulasi

kõrval admin
0 kommenteerida

Eesti on näidanud üles suurt toetust sõja eest põgenevate Ukraina põgenike abistamisele alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril.

Lisaks on Eesti alates 24. maist vastu võtnud üle 40 000 Ukraina põgeniku, kusjuures riik on igaühele andnud ka ajutise kaitse.

Ukrainast pärit põgenikele on pakutud ka esmast majutust, kuid alalise eluaseme korraldamine on kogu riigis olnud väljakutseid. Balti riik on pakkunud ka kuni 900-euroseid julgeolekupõhiseid vajadusi ja riigile kuuluvat taskukohast eluaset, SchengenVisaInfo.com aruanded.

Sellega seoses teatas Eesti välisminister Andres Sutt 24. veebruaril, et riik eraldab Ukraina sõja eest põgenejatele 200 000 eurot hädaabi.

Samal ajal kulutati raha humanitaarabiorganisatsioonide töö parandamiseks.

Lisaks eraldas valitsus 1. märtsil veel 1,3 miljonit eurot Ukrainast pärit põgenike vastuvõtmise kulude katteks, sealhulgas esmase tervisekontrolli ja Eesti-sisese sõidu kulude katteks.

Lisaks Tallinnale avati pagulaste vastuvõtupunktid ka Rakveres, Tartus ja Pärnus, et aidata neil eluaset leida, tööturule siseneda ja psühholoogilist abi saada.

Eesti võimud teatasid varem, et võeti vastu Ukraina pagulaste tööturule sisenemise soodustamise eelnõu, mille kohaselt peavad tööandjad maksma uute pagulastöötajate eest vähemalt 80 protsenti oma sektori keskmisest palgast Eestis.

Samal ajal avas Eesti riik 23. märtsil ukrainakeelsele koolile psühholoogilist tuge pakkuva telefoniliini.

Eesti politsei ja piirivalveamet (PPA) teatasid varem, et kõigil aegunud Eesti elamislubadega ukrainlastel on ajutiselt lubatud Eestis viibida.

Märtsi alguses käivitas Tartu Ülikool kõigile Ukraina üliõpilastele mõeldud stipendiumifondi, millega kogutakse annetusi nende üliõpilaste õpingute toetamiseks Eesti ülikoolides.

Haridusministeerium on samuti näidanud üles toetust kõigile neile Ukraina lastele juurdepääsul haridussüsteemile, avades Tallinnas ümberasustatud lastele ajutised koolid ja integreerides ümberasustatud lapsed kõikjal riigis olemasolevatesse koolidesse.

Tallinnas asuvad lasteaiad on loonud ruumi umbes 1000 ukraina lapse majutamiseks. Vahepeal on sama juhtunud ka teistes linnades, kuigi väiksemas mahus.

Pealegi on Ukrainast põgenenud inimesed Eesti Punasele Ristile annetuste “tulva” kaudu saanud juba märkimisväärset toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ja avalikkuselt, sealhulgas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) programmilt.

Märtsis toimus ka heategevuskontsert Tallinnas Estonia teatris, millega koguti Ukrainast ümberasustatud inimeste jaoks üle 140 000 euro ning kuu lõpus toimus heategevuslik kunstioksjon.

Related Posts

Jäta kommentaar