Eesti hangib Kaitseliidule varustust 132 miljoni euro eest

kõrval admin
0 kommenteerida

Eesti plaanib järgmise nelja aasta jooksul hankida Kaitseliidule 132 miljoni euro väärtuses varustust territoriaalkaitseks, sealhulgas üksikud võitlejate kandesüsteemid, öövaatlus- ja soojustehnika.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Kaitseliidu võimekuse tõstmiseks astuda mitmeid samme, sealhulgas territoriaalkaitse väljaõpe, varustamine ja mehitamine, mis kasvab 20 000 võitlejani.

“Kaitseliidu võimekuse ülesehitamine ja sõjalise territoriaalkaitse suurendamine on Ukraina sõja üks olulisemaid õppetunde,” sõnas ta. “Kaitseliidu üks olulisemaid ülesandeid on territoriaalkaitseüksuste sõjaajaks ettevalmistamine.”

Maaväed kahekordistatakse 2024. aasta alguseks 9500 võitlejalt 20 000-le, mis tähendab, et nad peavad olema varustatud, relvastatud ja välja õpetatud. Valitsus otsustas territoriaalkaitset suurendada 2022. aasta kevadel pärast Venemaa rünnakut Ukrainale, eraldades Kaitseliidule täiendavalt 30 miljonit eurot.

Kaitseliidu naisliige, vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu foto.

Seadmed saabuvad 2023. aasta esimesel poolel

Territoriaalkaitse varustuse hankimiseks tervikuna on järgmise nelja aasta jooksul planeeritud kokku 132 miljonit eurot. See hõlmab näiteks üksikuid võitlejate koormakandesüsteeme, öist nägemist ja soojusvarustust. Samuti soetatakse transpordivahendeid ja laskemoona.

Täiendavate territoriaalkaitseüksuste varustamise hankeid viib läbi Kaitseinvesteeringute Keskus ning varustuse saabumine on planeeritud 2023. aasta esimesse poolde.

Täiendavad territoriaalkaitsetöötajad saavad 2023. aastal intensiivse väljaõppe, mis lähtub paindlikkuse põhimõttest ja kaasab tegevväelasi nii Kaitseliidust kui ka kaitseväest. Koolitatakse nii üksuse administratsiooni kui ka reakoosseisu.

Kaitseliidu liikmed õppusel 2022. Kaitseliidu foto.

Riigieelarve eraldist suurendada 50 miljoni euroni

Riigieelarveline eraldis Kaitseliidule suureneb 50 miljoni euroni. 2021. aastal oli eraldise suurus 38,6 miljonit eurot, 2022. aastal 48,5 miljonit eurot.

Kaitseliit on riigi ühendatud poolsõjaväeline relvajõud. Kaitseliit on poolsõjaline kaitseorganisatsioon, mille eesmärk on tagada riigi iseseisvuse ja suveräänsuse, maa-ala terviklikkuse ja põhiseadusliku korra säilimine.

Related Posts

Jäta kommentaar