Eestisse tuleb kaks uut uurimiskeskust

kõrval admin
0 kommenteerida

Tehnoloogia rubriigi toob teieni

Kaks rahvusvahelist teaduskonsortsiumit eesotsas Tartu Ülikooliga said Euroopa Komisjonilt järgmise kuue aasta jooksul 30 miljonit eurot kahe teaduskeskuse arendamiseks Eestis; Eesti valitsus annetab samuti 30 miljonit eurot.

Üks keskustest tegeleb sünteetilise bioloogia digitaliseerimisega ja teine ​​personaliseeritud meditsiiniga. Lisaks teadustöö tipptasemele annavad keskused ülikooli hinnangul hoogu juurde digitaliseeritud biotööstuse ja andmepõhiste tervishoiuteenustega tegelevate idufirmade arengule.

Tartu Ülikooli molekulaarsüsteemibioloogia professori Mart Loogi juhitava konsortsiumi DigiBio eesmärk on ühendada sünteetiline bioloogia arvutiteadusega ning saavutada seeläbi kvaliteedihüpe nii bioteadustes kui ka biotehnoloogiat kasutavas tööstuses. Ülikooli teadlased on rakuprotsesse, nende juhtimist ja ümberkujundamist uurinud aastaid.

„Nüüd on plaanis rajada kärjesüsteemide projekteerimise ja ehitamise digitaliseeritud üksus, mis on seotud suurandmete töötlemise ja masinõppega tegelevate IT-üksustega. Taanist pärit partnerite abiga arendame piirkonnas ainulaadset keskust, mille töö soodustab ka uute biotehnoloogiaga seotud IT-idufirmade ja biotööstuse arengut,“ ütles Loog avalduses.

Mart Loog. Foto Margus Ansu.

Integreeritud lähenemine personaliseeritud meditsiinile

Ülikooli evolutsioonilise genoomika professori Mait Metspalu juhitava personaliseeritud meditsiini konsortsiumi eesmärk on rajada Eestisse koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga personaliseeritud meditsiini rahvusvahelise tipptaseme teadus- ja arenduskeskus.

See koondab geneetika, IT, kliinilise meditsiini, rahvatervise ja sotsiaalmajanduslike analüüside ekspertteadmised, et uurida personaliseeritud meditsiini rakendamise kõiki etappe integreeritud viisil. Ülikooli teatel hõlmab projekt teadusuuringuid, personaalsete tervishoiuteenuste kasulikkuse ja kulutasuvuse hindamist kliiniliste uuringute kaudu, elektrooniliste tervisekaartide kasutatavamaks muutmist ja innovatsiooni toetamist.

Mait Metspalu. Foto Karl Erik Piirimees.

Keskuse töö tulemusena võiks Eestist kujuneda üks teerajajaid personaliseeritud meditsiini juurutamisel Euroopas, teatas ülikool. Tartu Ülikooli Kliinikumi teadus- ja arendusjuht professor Joel Starkopf leiab, et see projekt on parim viis ellu viia Tartu Ülikooli Kliinikumi missiooni viia teadus patsientide teenistusse.

“Eesmärk on saavutada geneetika eesliiniuuringute parim võimalik integreerimine meie igapäevase diagnostika ja teraapiaga,” ütles ta.

Laiapõhjaline teadustöö tipptase

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul on kahe sellise mahuga teadus- ja arendusprojekti jõudmine ülikooli konkurentsivõimelise teadusrahastuse tingimustes ajalooline saavutus ja selge märk laiaulatuslikust teadus- ja arendustegevusest. meie teaduse tipptasemel põhinev olemus.

Haridusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal ütles, et kahele nii võimsale projektile rahastuse saamine on suur tunnustus Eesti teaduse senistele saavutustele.

Projekte toetab Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont Euroopa aktsioon Teaming for Excellence. See toetab Euroopa teadusasutuste koostööprojekte, et viia läbi tipptasemel teadusuuringuid ja integreerida need paremini ühiskonda ja majandusse.

Projektid algavad 2023. aastal ja kestavad kuus aastat.

Related Posts

Jäta kommentaar