Eesti üldvalimised toimuvad veebruaris ja märtsis

kõrval admin
0 kommenteerida

Järgmised Eesti üldvalimised toimuvad 2023. aasta veebruaris ja märtsis; Alaliselt välismaal elavatel või seal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel on oma hääle andmiseks palju võimalusi.

Eesti kodanikel on välisriigis hääletamiseks kolm võimalust.

Lihtsaim viis on hääletada elektrooniliselt, kasutades oma ID-kaarti. Eesti kodanikud saab elektrooniliselt hääletada 27. veebruarist 9.00 kuni 4. märtsini 20.00 (Eesti aja järgi).

Ajavahemikus 18.-23. veebruarini on vähemalt kahel päeval võimalik hääletada ka Eesti välisesindustes. Lisateavet hääletamise kohta leiate aadressilt iga välisesinduse veebisait.

Inimesed saavad hääletada ka posti teel. Selleks tuleb hiljemalt 3. veebruariks saata oma hääletamisavaldus valitud esindusse. Lisateavet posti teel hääletamise kohta saate valimised.ee kodulehel ja esinduse veebisait.

Inimesed, kes soovivad oma häält anda, peaksid aegsasti veenduma, et nende Eesti pass või ID-kaart on hääletuspäeval kehtiv. Samuti peavad elektrooniliselt hääletavad inimesed veenduma, et neil on ID-kaardi PIN-koodid.

Eesti ID-kaart. Eesti Politsei- ja Piirivalveameti foto.

Valijatel peab olema määratud valimisringkond

Alaliselt välismaal elavatel valijatel peab olema määratud valimisringkond.

“Kui teil seda pole, ei võeta teid valijate nimekirja. Et kontrollida, kas teil on määratud valimisringkond, võtke ühendust [email protected] ja anda üksikasjalik teave oma viimase elukoha kohta Eestis,“ teatab välisministeerium.

«Kui te pole kunagi Eestis elanud, siis palun esitage oma vanemate või vanavanemate viimane Eesti aadress [email protected].”

“Hääletada saab ainult siis, kui on kirjas õiged valimisringkonna andmed, seega soovitame tagada, et teie andmed oleksid esimesel võimalusel ajakohased,” teatas välisministeerium.

Eestis elavad inimesed saavad hääletada ka elektrooniliselt 27. veebruarist kell 9.00 kuni 4. märtsi kell 20.00 (Eesti aja järgi). Maal elavad Eesti kodanikud saavad 5. märtsil hääletada isiklikult kohalikus valimisjaoskonnas.

Related Posts

Jäta kommentaar