Eesti sündimus rekordmadal, rände rekord kõrge 2022. aastal

kõrval admin
0 kommenteerida

Eestis elas 2023. aasta 1. jaanuari seisuga 1 365 884 inimest, mis on 34 088 inimest (2,6%) rohkem kui aasta tagasi samal ajal, teatab Statistikaamet; 2022. aastal oli Eestis 11 646 sündi ja 17 315 ​​surma; Riiki rändas sisse 49 414 inimest ja Eestist rändas välja 9657 inimest, seega ületas sisseränne väljarände viiekordselt.

Riigi riikliku statistikaameti Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Anet Müürsoo ütles, et 2022. aasta oli rahvastikustatistika mõttes tähelepanuväärne.

«Eesti rahvaarv kasvas 34 088 inimese võrra ehk piltlikult öeldes Võru maakonnas elavate inimeste arvu võrra. Selline kasv on erakordne. Võrdluseks, kahe eelneva aastaga kasvas rahvaarv ligikaudu 1700 inimese võrra (0,1%),” ütles Müürsoo avalduses.

Rahvaarvu kasvatas immigratsioon, mida eelmisel aastal mõjutasid enim Eestisse saabuvad ukrainlased. Ukraina kodakondsusega inimesi moodustas immigrantidest 67%, kellest 33 217 jäi alaliselt Eestisse.

Ukraina pagulasnaine Eestis. Foto Julia Dvornivhenko.

Madalaim sündide arv alates 1919. aastast

2022. aasta oli Statistikaameti andmetel „erandlik“ ka väikese sündide arvu tõttu – kunagi varem pole Eesti rahvastikustatistikas registreeritud alla 12 000 sünni, mis pärineb aastast 1919. Eelmisel aastal sündis aga vaid 11 646 last. sündinud.

«Sajandi madalaimat sündimust on tõenäoliselt mõjutanud koroonaviiruse kriis, Ukraina sõda ning sellele järgnenud kõrged hinnatõus ja elukallidus, mis omakorda näib olevat heidutanud peresid lapsi saamast. Madalat sündimust mõjutab ka see, et üheksakümnendate põlvkond, mis oli varasematest põlvkondadest väiksem, on jõudnud sünnitusikka,” rääkis Müürsoo. Ta lisas, et pärast taasiseseisvumist on aastas keskmiselt umbes 14 000 sündi.

Mullu oli sünnitajate keskmine vanus 31,2 aastat.

Kodanike saabujaid on rohkem kui lahkujaid

2022. aastal saabus riiki 6981 Eesti kodanikku ja lahkus 5352 – saabujaid ületas lahkujaid 1629 võrra. Teiste riikide kodanikke saabus Eestisse kõige rohkem Ukraina kodakondsusega kodanikke (33 217), mis on kümme korda rohkem kui aasta tagasi. Samuti on tõusuteel Venemaa kodanike sisseränne – eelmisel aastal saabus 1918, 2021. aastal 1860 ja 2020. aastal 1417 inimest.

Rahvastiku muutus Eestis aastatel 2010-2022.

Eestist lahkub endiselt kõige rohkem väljarändajaid Soome – riiki lahkus 2481 inimest (sh 2068 Eesti kodanikku), mis on madalaim näitaja alates 2018. aastast ning seetõttu oli Eesti rändesaldo paari aasta pärast taas positiivne. Kokku naasis Soomest 2744 inimest, neist 2374 Eesti kodanikku.

Related Posts

Jäta kommentaar